Integritetspolicy


1. Insamling av information

Vi samlar endast i uppgifter om namn och adress som behövs för att leverera beställda varor. Inga uppgifter om betalningsmetoder samlas in av bubbelbubbel.se. Alla betalningar hanteras av Klarna.

2. Informationssäkerhet

Vi är de enda som äger informationen som samlas in på den här webbplatsen. Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag, i något syfte.

3. Utlämnande till tredje part

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, INTE personligt identifierbar information till utomstående part.

4. Informationsskydd

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av avancerade krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information finns i en säker och skyddad miljö.

Använder vi oss av cookies?

Ja. Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.

5. Samtycke

Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy.